WOJNICKI MICHAŁ (1772-1842)

Lokalizacja

Nazwisko: 
WOJNICKI
Imię: 
MICHAŁ
Data urodzenia / śmierci: 
1772-1842
Cmentarz: 
Loches-Montains
Kwatera: 
Stary cmentarz

Stary cmentarz, rz. 1 od muru, gr. 23 od osi cmentarza

Napis na steli:

DIEU (SERT ?? )/LA POLOGNE / CI-GIT / MICHEL WOJNICKI / MAJOR AU 16EME RÉGTNT DE LIGNE / DE L'ARMÉE POLONAISE. / NÉ EN 1772, / DANS L'ANCIEN PALATINAT DE WILNA (POLOGNE) / DÉCÉDÉ À LOCHES À L'ÂGE DE 63 ANS / LE 10 OCTOBRE 1842. / ------ / IL CONSACRA CETTE LONGUE CARRIÈRE AU SER / VICE DE LA PATRIE ET TOUTES LES FOIS QUE LA / POLOGNE TENTA DE RECONQUÉRIR SON INDÉ / - PENDANCE, IL FUT DU NOMBRE DES COM- / BATTANTS. À LA SUITE DE LA GUERRE DE 1830 - / 1831, IL QUITTA SON PAYS, SON ÉPOUSE ET SON / ENFANT POUR NE PLUS LES VOIR. / RETIRÉ EN FRANCE, IL PASSA LA MAJEURE / PARTIE DE SON EXIL À LOCHES OÙ IL MOURRUT, / REGRETTÉ DE CEUX QUI L'ONT CONNU ET PLEU- / RÉ DE SES AMIS. SES CENDRES REPOSENT / DANS UNE TERRE ÉTRANGÈRE, MAIS CETTE / C'EST LA FRANCE HOSPITALIÈERE, LA FRANCE SA SECONDE PATRIE ! / PRIEZ POUR LUI.

« BOŻE ZBAW/ POLSKĘ/ TU SPOCZYWA/ MICHAŁ WOJNICKI/ MAJOR 16 PPL/ ARMII POLSKIEJ / UR. W 1772/ W DAWNYM WOJEWÓDZTWIE WILEŃSKIM (POLSKA)/ ZMARŁ W LOCHES W WIEKU 63 LAT/ DN. 10 PAŹDZIERNIKA 1842. / POŚWIĘCIŁ SWOJĄ DŁUGĄ KARIERĘ / SŁUŻBIE OJCZYZNY I / ZA KAŻDYM RAZEM KIEDY/ POLSKA PRÓBOWAŁA WYWALCZYĆ / NIEPODLEGŁOŚĆ, BYŁ WŚRÓD / OBROŃCÓW. W NASTĘPSTWIE WOJNY 1830 - / 1831, OPUŚCIŁ SWÓJ KRAJ, ŻONĘ I SYNA / ABY ICH WIĘCEJ NIE ZABACZYĆ. / OSIADŁY WE FRANCJI, SPĘDZIŁ CZAS / WYGNANIA GŁÓWNIE W LOCHES GDZIE ZMARŁ. / ŻAŁOWANY PRZEZ TYCH, KTÓRZY GO ZNALI / I OPŁAKIWANY PRZEZ PRZYJACIÓŁ. JEGO PROCHY SPOCZYWAJĄ / NA OBCEJ ZIEMI, ALE NA GOŚCINNEJ ZIEMI FRANCUSKIEJ. FRANCJA STAŁA SIĘ JEGO DRUGĄ OJCZYZNĄ ! / MÓDLCIE SIĘ ZA NIM. »