Aktualności

25.02.2016

We środę 9 listopada 2015 roku najmłodsza klasa licealna z Sekcji Polskiej w Liceum Montaigne udała się na cmentarz Pere Lachaise, aby nie tylko odwiedzić groby sławnych Polaków, ale również wykonać na nich prace porządkowe. Wszyscy doskonale znamy piękny zwyczaj składania kwiatów i zapalania zniczy na pomnikach bliskich nam ludzi, ale nie zdajemy sobie najczęściej sprawy z tego, ze zeschnięte wiązanki lub wyciekający ze zniczów wosk mogą np. nieodwracalnie oszpecić piękny grobowiec Szopena wykonany z białego piaskowca.

26.09.2015

Tegoroczne spotkanie przy pomniku poświęconym pamięci generała Tadeusza Kościuszki, w 198ą rocznicę śmierci Naczelnika, miało miejsce w sobotę 26 września 2015.

31.05.2015

Tegoroczna 172a majowa pielgrzymka i uroczystości związane z polską nekropolią Champeaux były wyjątkowe. Trwały dwa dni 30 i 31 maja.

08.02.2015

W sobotę 15 listopada 2014 roku uczniowie klas IVe i IVf Szkolnego Punktu Konsultacyjnego im. Adama Mickiewicza w Paryżu pod opieką Pani Teresy Mongiałło i Pani Magdaleny Sroki przyszli na cmentarz Montmartre aby złożyć kwiaty na grobie Juliusza Słowackiego i na polskich grobach zbiorowych, w których spoczywają między innymi założyciele Szkoły Polskiej na Batignolles. Podtrzymali tradycję odwiedzania grobów zaslużonych Polaków rozpoczętą w 1853 roku przez Adama Mickiewicza, ówczesnego członka Rady Szkolnej i kontynuowaną przez obecnego Dyrektora Szkoły Pana Konrada Leszczyńskiego.

08.02.2015

W piątek 17 października,  na dwa tygodnie przed dniem  Wszystkich Świętych licealiści najmłodszej klasy Sekcji Polskiej w Liceum Montaigne wybrali się na jeden z największych paryskich cmentarzy, aby doprowadzić do porządku groby polskich emigrantów. Zwykle przychodzi się na cmentarz z wiązankami kwiatów , ale nasza grupa postanowiła raczej przynieść grabki, kosze na śmieci i gumowe rękawiczki, bo polskim grobom na Père-Lachaise właśnie takiego świadectwa pamięci było potrzeba. Przez dwie godziny młodzi ludzie pielili, usuwali stare doniczki i zwiędłe bukiety, grabili liście i wycinali narosłe wokół grobów krzewy.

19.01.2015

W sobotę 27 września 2014 Towarzystwo Opieki nad Polskimi Zabytkami i Grobami Historycznymi we Francji zorganizowało, pod patronatem Towarzystwa Historyczno-Literackiego, spotkanie dla uczczenia 197ej rocznicy śmierci generała Tadeusza Kościuszki przy pomniku, poświęconym pamięci Naczelnika, znajdującym się koło miejscowości Montigny-sur-Loing.

09.02.2014

W  piątek 7 lutego o godz. 17.30 odbyło się w Pałacu Biskupów Krakowskich, oddziale Muzeum Narodowego w Kielcach, spotkanie z Barbarą Kłosowicz-Krzywicką, prezesem Towarzystwa Opieki nad Polskimi Zabytkami i Grobami Historycznymi we Francji, która opowiedziała o działalności tej mało znanej instytucji sięgającej początków Wielkiej Emigracji, której misja polegała na dopełnieniu działalności Biblioteki Polskiej w Paryżu i Towarzystwa Historyczno-Literackiego, włączając polskie nagrobki i zabytki historyczne do polskiego dziedzictwa kultury i historii we Francji.

09.02.2014

W dniach od 1-11 października 2013 roku w Bibliotece Polskiej w Paryżu otwarta była wystawa zatytułowana  „Przez Wielkopolskę do Paryża”.

Inspiracją dla stworzenia wystawy była w pierwszej kolejności chęć uczczenia mijającej w 2013 roku 160 rocznicy urodzin wielkiego Polaka, społecznika i filantropa Władysława Zamoyskiego. Człowieka, który przez kontakty rodzinne, przede wszystkim osoby ojca, dziadka oraz wuja powiązany został z działalnością i kulturą rzuconej do Francji Wielkiej Emigracji.

23.01.2014

W sobotę, 19 października 2013 r. uczniowie z klasy II liceum przy Szkole Polskiej im. Adama Mickiewicza w Paryżu wzięli udział w akcji sprzątania polskich grobów na cmentarzu Montmartre. W przededniu święta listopadowego grupę przyprowadziła pani Danuta Charlon wraz z przewodniczącą trójki klasowej, panią Marią Różycką-Spender. To juz druga akcja tej klasy. W zeszlym roku pani Danuta Charlon zorganizowala dla nich lekcje polskiego przy grobie Chopina na cmentarzu Père-Lachaise. Sprzątanie grobów w godzinach lekcyjnych było możliwe dzięki zaangażowaniu dyrektora Szkoły pana Konrada Leszczyńskiego, który jest przekonany o przydatności tego rodzaju działań dla nauczania historii w szkole.

23.01.2014

Pracownicy Muzeum w Kórniku Pani Edyta Bątkiewicz, Pani Magdalena Biniaś-Szkopek oraz Pan Grzegorz Kabacki w trakcie zwiedzania cmentarza Père-Lachaise w dniu 4 października 2013 roku, zechcieli włączyć się do akcji porządkowanie polskich grobów. Bardzo gorąco im za to dziękujemy.

Strony