Strona główna

 

 

 

Strona główna

Aktualności

TO JEST NASZE DZIEDZICTWO (17.09.2015)
Przekazujemy Państwu stale uzupełnianą garść informacji o Polakach spoczywających na ziemi francuskiej. Spis mógł powstać dzięki staraniom wielu pokoleń poczynając od Jana Bartkowskiego, który sporządził listę rodaków zmarlych na emigracji od roku 1832, poprzez kolejne Komisje Grobów Polskich...
Studenci ASP na cmentarzu Champeaux (15.07.2021)
Na początku lipca na Cmentarzu Champeaux w Montmorency we Francji rozpoczął się wolontariat prowadzony przez Fundację „Pomoc Polakom na Wschodzie” polegający na przeprowadzeniu praktyk terenowych i wykonaniu prac konserwatorskich przy 6 nagrobkach. Pierwsze przeprowadzone prace polegały na wstępnym...
« Zachować od zapomnienia »: o losach i upamiętnianiu Wielkiej Emigracji osiadłej poza Paryżem (15.12.2020)
  Dnia 15 grudnia 2020 r. miała miejsce video-konferencja zorganizowana przez Centre de civilisation polonaise de Sorbonne-Université, Towarzystwo Opieki nad Polskimi Pamiątkami i Grobami Historycznymi we Francji, Bibliotekę Polską w Paryżu */ Większość polskich emigrantów przybyłych do Francji...
Ukończono zaplanowane na 2020 rok prace przy kościele w Dourges (27.10.2020)
Fundacja MOSTY we współpracy z zespołem prof. dr hab. Janusza Smazy z warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych przy wsparciu mgr Jakuba Kurkiewicza oraz strony francuskiej wykonała specjalistyczną ekspertyzę dotyczącą stanu zachowania zewnętrznych elementów dzwonnicy ze szczególnym uwzględnieniem...
Badania kościoła w Dourges (dep. Pas-de-Calais) (05.10.2020)
Fundacja MOSTY wykonuje specjalistyczną ekspertyzę dotyczącą stanu zachowania zewnętrznych elementów dzwonnicy ze szczególnym uwzględnieniem żelbetowych rynien kościoła pw. św. Stanisława w Dourges. Kościół pw. św. Stanisława w Dourges (w dawnym zagłębiu górniczym) był wybudowany w latach 20-tych...