CZACKA hr. z d. ks. SAPIEHA Marie Léonie (1842-1901)

Lokalizacja

Nazwisko: 
CZACKA hr. z d. ks. SAPIEHA
Imię: 
Marie Léonie
Data urodzenia / śmierci: 
1842-1901
Cmentarz: 
Auteuil
Kwatera: 
Kwatera 12

Kw. 12, rz. 1 od muru, g. 23 od ulicy