Badania kościoła w Dourges (dep. Pas-de-Calais)

Data wydarzenia: 
poniedziałek, 5 Październik, 2020

Fundacja MOSTY wykonuje specjalistyczną ekspertyzę dotyczącą stanu zachowania zewnętrznych elementów dzwonnicy ze szczególnym uwzględnieniem żelbetowych rynien kościoła pw. św. Stanisława w Dourges.

Kościół pw. św. Stanisława w Dourges (w dawnym zagłębiu górniczym) był wybudowany w latach 20-tych XX wieku dla polskiej emigracji zarobkowej. Murowany z okładzinami ze szlachetnych tynków cementowych na zewnątrz i konstrukcjami żelbetowymi, m. in. wieża – dzwonnica. Posiada w swoim wnętrzu unikalne dzieło rzeźbiarskie Jana Szczepkowskiego w postaci ołtarza głównego z przedstawieniem Bożego Narodzenia (drewno), a także kolekcję kilkudziesięciu sztandarów i chorągwi reprezentujących różnego typu organizacje i stowarzyszenia społeczne świadczące o bardzo dużej aktywności polskiej emigracji.

W związku z wadami technicznymi przy wykonywaniu odprowadzania wód opadowych z dzwonnicy przez wiele lat następowało niszczenie części sklepienia nawy oraz osłabienia konstrukcji dzwonnicy. Spowodowało to przegnicie stropu na styku z dzwonnicą i unieruchomienie dzwonu. W części wnętrza, głównie na chórze, duża wilgoć a także możliwość pojawienia się grzyba zagrażają kolekcji oaz świeżo zakonserwowanemu ołtarzowi i innym elementom drewnianym (sytuacja ta jest skomplikowana gdyż kościół jest na liście zabytków państwa francuskiego oraz na liście światowego dziedzictwa UNESCO).

Po wykonaniu prac konserwatorskich przy pomieszczeniu poniżej żelbetowego krzyża do podtrzymywania dzwonu w roku 2018 oraz prac konserwatorskich w pomieszczeniu poniżej krzyżaka w roku 2019 stwierdzono: nieszczelności w murach żelbetowych pomieszczenia, co powoduje przenikanie wód opadowych zarówno z kopuły jak i pomieszczenia z krzyżakiem dzwonnicy. Po dokładnej analizie wnętrza kopuły stwierdzono niewielkie ich spękania, przez które przenika woda opadowa. W tej sytuacji postanowiono zaniechać wykonywania prac wewnątrz dzwonnicy.

Priorytetowym zadaniem zaplanowanym na 2020 rok  jest profesjonalne rozpoznanie stanu zachowania zewnętrznej części dzwonnicy, a przede wszystkim żelbetowych rynien, które znajdują się na dwóch poziomach – zgodnie z „Ekspertyzą dotyczącą stanu zachowania polskiego kościoła pw. Św. Stanisława w Dourges, Francja (wykonanego w technologii żelbetu w r. 1927, wpisanego na listę Dziedzictwa Światowego UNESCO w roku 2012), autor dr hab. Janusz Smaza, prof. ASP, Dourges – Warszawa 2017, punkt 4, ppkt B1 o brzmieniu „W pełni rozpoznać stan zachowania i przyczyny niszczenia rynien betonowych”.

„Projekt dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego pochodzących z Funduszu Promocji Kultury”.

Specjalistyczną ekspertyzę opracowuje zespół prof. dr hab. Janusza Smazy z warszawskiej Akademii Sztuk Pięknych przy wsparciu mgr Jakuba Kurkiewicza oraz strony francuskie.

Fot. Fundacja MOSTY

Na podstawie: www.fundacjamosty.pl