Kim jesteśmy

 

Towarzystwo Opieki nad Polskimi Pamiątkami i Grobami Historycznymi we Francji jest stowarzyszeniem nie dochodowym zarejestrowanym w dniu 14.10.1965 roku w oparciu o prawo francuskie z 1901 roku.
Towarzystwo zostało powołane dla ochrony zabytków i pamięci o Polakach zasłużonych dla Ojczyzny, a w szczególności zajmuje się konserwacją polskich grobów historycznych na cmentarzach we Francji oraz poszukiwaniem i rejestracją nagrobków wymagających naprawy. Jest kontynuatorem misji podjętej w 1841 roku przez Komitet Grobów, a następnie przez Towarzystwo Opieki nad Grobami Zasłużonych Polakow we Francji.
Towarzystwo ma swoją siedzibę w budynku Biblioteki Polskiej w Paryżu. Bieżącymi sprawami Towarzystwa kieruje Rada wybierana co trzy lata. W skład Rady wchodzą obecnie:

  • Barbara Kłosowicz–Krzywicka – prezez
  • Andrzej Niewęglowski – skarbnik  
  • Raymond Bocti - sekretarz
  • Anna Czarnocka
  • Barbara Despiney-Żochowska  
  • Michèle Fanica
  • Magdalena Głodek  
  • Viridianna Rey  
  • Piotr Szczerbiński

Towarzystwo nie zajmuje się cmentarzami  wojskowymi z okresu obu wojen światowych. Odpowiedzialnym za konserwację cmentarzy wojskowych we Francji jest Ministerstwo Obrony i stowarzyszenia kombatantów. Czuwają one również, zgodnie z umowami międzynarodowymi, nad zachowaniem zagranicznych pomników wojskowych we Francji.