Publikacje o cmentarzach

Wybór publikacji dotyczących cmentarzy poza Paryżem

1. Cmentarz Polski w Montmorency, oprac. Skowronek Jerzy [et al.], Warszawa 1986.

2 Polacy pochowani na cmentarzu w Montrésor, Iwona M. Dacka-Górzyńska, Sławomir Górzyński, Piotr Ugniewski, Warszawa 2008

3. Polacy pochowani na cmentarzach Nicei i Mentony, Iwona M. Dacka-Górzyńska, Sławomir Górzyński, Warszawa 2012

4. Cmentarz Champeaux w Montmorency Groby Polskie, Andrzej Biernat, Sławomir Górzyński, Warszawa 2021