BIERNACKI Alojzy Prosper (1778-1854)

Lokalizacja

Nazwisko: 
BIERNACKI
Imię: 
Alojzy Prosper
Data urodzenia / śmierci: 
1778-1854
Cmentarz: 
Montmartre
Kwatera: 
Kwatera 17

Kw. 17, rz. 1 av. des Polonais, g. 24 od początku kw.

Alojzy Prosper Biernacki (1778-1854) – minister skarbu, agronom, czynny członek Towarzystwa Gospodarczo-Rolnego w Warszawie, uczestnik powstania listopadowego, sędzia pokoju departamentu kaliskiego, jeden z założycieli Towarzystwa Wychowania Narodowego Dzieci Wychodźców Polskich, członek Rady Szkoły Polskiej, zwanej Batignollską.

Urodził się w Siąszycach pod Koninem w rodzinie Kazimierza i Józefy z Zielonackich. Ukończył szkołę średnią we Wrocławiu, a od 1796 roku studiował prawo na Uniwersytecie we Frankfurcie. Interesował się ekonomią i rolnictwem. Od 1801 roku zajmował się rodzinnym majątkiem w Sulisławicach, gdzie jako pierwszy wprowadził płodozmian. Poślubił Marię, córkę gen. Bischoffwerdera, z którą miał dwoje dzieci – Alojzę Białoskórską oraz Kamilę Łączyńską. Małżeństwo i liczne podróże łączyły go z kulturą anglosaską i niemiecką.

Został posłem z ziemi wieluńskiej w 1830 roku. Po wybuchu powstania listopadowego był wybrany do Komisji Skarbowej. Od lutego 1831 roku do 6 czerwca 1831 roku zajmował stanowisko ministra skarbu. Po ewakuacji Warszawy i upadku insurekcji wyemigrował do Francji, gdzie był zwolennikiem zwołania Sejmu Królestwa Polskiego. Ponadto, był uczestnikiem zgromadzenia sejmowego na emigracji 3 I 1833 roku, które okazało się być posiedzeniem o charakterze efemerycznym i „familijnym”. W latach 1837-1846 był członkiem Dyrekcji Klubu Polskiego, czyli Towarzystwa Zabaw Wieczornych będącego stowarzyszeniem apolitycznym. Odgrywał ważną rolę w Towarzystwie Wychowania Narodowego Dzieci Wychodźców Polskich, które założyło emigracyjną Szkołę Polską. Od 1848 roku do końca życia pozostawał prezesem Rady Szkolnej. Jego zainteresowanie zmodernizowaniem polskiego rolnictwa było widoczne w tekstach pisanych do różnych gazet, m.in. „Ziemianina” wydawanego w Wielkim Księstwie Poznańskim. Jego jedna z najbardziej znanych prac to „O zmianie zaciągów na daniny zbożowe i pieniężne” (1808). Zmarł 8 IX 1854 roku w Paryżu na cholerę. 

Monika Kaźmierczak
Studentka Instytutu Informacji Naukowej i Studiów Bibliograficznych UW

Spis fotografii:

Grób zbiorowyRządu Narodowego cmentarz Montmartre

Portret Alojzego Biernackiego